Kancelaria Adwokacka
42-500 Będzin, ul. Sączewskiego 10/1
tel. 605 414 675
 

ADWOKAT z łaciny advocatus  od advocare, to znaczy wzywać na pomoc

Ukończyłam Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Odbyłam aplikacje adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach, jestem wpisana na listę adwokatów przez Okręgową Radę Adwokacką w Katowicach.

Ukończyłam Wydział Prawa Kanonicznego na Uniwersytecie im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Jestem zatwierdzona jako adwokat uprawiony do występowania przed Sądem Biskupim w Sosnowcu oraz mogę występować jako adwokat kościelny zatwierdzony ad causam do konkretnej sprawy na terenie całego kraju. 
Kancelaria zajmuje się szeroko rozumianą pomocą prawną dla osób fizycznych, przedsiębiorców oraz osób prawnych. Oferujemy profesjonalne porady prawne w pełnym zakresie świadczonych usług.

Ambicja, profesjonalizm, upór w dążeniu do celu, umiejętność w nawiązywaniu relacji interpersonalnych oraz miłe usposobienie gwarantuje każdemu Klientowi:

Rola pełnomocnika w procesie unieważnienia małżeństwa w prawie polskim i w procesie stwierdzenia nieważności małżeństwa w prawie kanonicznym

Istnieją dwa porządki prawne regulujące różnego rodzaju kwestie związane z małżeństwem: kościelny i świecki. Porządki te obejmują dwa różne aspekty tej samej instytucji małżeńskiej. Małżeństwo powstaje przez wyrażoną w odpowiedniej formie zgodę małżeńską. Po ratyfikacji Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską istnieje możliwość jednoczesnego wyrażenia zgody na zawarcie małżeństwa zarówno na forum cywilnym, jak i kanonicznym. Odmiennie sprawa wygląda w przypadku, gdy wspomniane porządki prawne starają się sformalizować rozkład łączącego strony pożycia małżeńskiego w porządku prawa państwowego i wykazać nieważność małżeństwa w porządku kanonicznym.

Należy odróżnić zatem proces kościelny dotyczący stwierdzenia nieważności małżeństwa od procesu rozwodowego, czy też o unieważnienie małżeństwa cywilnego. Częścią rozwiązań prawnych, zarówno w porządku kanonicznym, jak i świeckim, są przepisy dotyczące roli osób występujących w procesach małżeńskich w imieniu stron na mocy udzielonych im pełnomocnictw. Do istoty urzędu adwokata należy jego udział w procesie i świadczenie fachowej pomocy prawnej na rzecz strony, która go o taką pomoc poprosiła. Osoby te, aby nie naruszać przepisów i ducha konkretnego systemu prawa, powinny nie tylko postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale także znać i rozumieć wspomniane założenia aksjologiczne, jakie w stosunku do małżeństwa istnieją w kanonicznym i świeckim prawie małżeńskim.