Kancelaria Adwokacka
42-500 Będzin, ul. Sączewskiego 10/1
tel. 605 414 675
 

Zakres usług


Sprawy o stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego


  • udzielenie wstępnej porady,
  • sporządzenie skargi powodowej,
  • reprezentowanie stron,
  • zapewnienie właściwego przebiegu postępowania, 
  • zgromadzenie i złożenie w Trybunale odpowiednich środków dowodowych,
  • sporządzenie głosów obrończych,
  • zgłoszenie we właściwym terminie środków odwoławczych od niesprawiedliwego bądź krzywdzącego wyroku (apelacja do II instancji, apelacja do Roty Rzymskiej),
  • zdjęcie klauzuli zakazu.

Formularz wstępny - pobierz dokument (PDF)